Thursday, December 17, 2015

Apsilankymas Alytuje: nuo kietųjų atliekų iki vyno - A Visit to Alytus: From solid waste to sparkling wine

Šiandien ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus darbuotojai dalinasi savo įspūdžiais apie išvyką į Alytų    Alytaus rajonas
Lietuvos rajonai 
                 
Ambasadorės McCarthy inicijuota išvykų į rajonus programa leidžia JAV diplomatams,  dirbantiems Lietuvoje  susipažinti ne tik su Vilniumi, bet ir su kitomis Lietuvos vietovėmis.  Neseniai mes – politikos skyriaus diplomatė Jillian Schmitt kartu su to paties skyriaus darbuotoju Sam Schmitt ir stažuotoja  Indre Žebrauskaite lankėmės Alytuje, kur susitikome su miesto vadovais, aptarėme gamtosaugos klausimus, aplankėmė rajono atliekų tvarkymo ir Alita gėrimų gamyklas.

Meras Vytautas Grigaravičius ir Vicemeras Tamulevičius susitinka  su delegacija
Meras Vytautas Grigaravičius, Vicemeras Tautvydas Tamulevičius ir mero patarėja Vilija Ramanauskienė papasakojo mums apie Alytaus pramonės istoriją, atgaivintas  žaliąsias miesto zonas ir iššūkius, su kuriais susiduria miestas tvarkydamas nuo Sovietų užsilikusias pavojingas
aplinkai atliekas. 

Mes aplankėme Alytaus rajono atliekų tvarkymo centrą, kuris perdirba kietąsias atliekas laikantis ekologinės pusiausvyros.  Į šį centrą kietosios atliekos atkeliauja iš miesto, turinčio 57,000 gyventojų ir iš šešių aplinkinių rajonų, įskaitant Birštoną, Druskininkus ir Varėną. Modernūs įrenginiai biologiškai skaido organines medžiagas  pagamindami  pakankamai metano, kurio energijos užtenka visam procesui. Miestas taip pat skatina gyventojus rūšiuoti atliekas namuose, jas kompostuoti  ir perdirbti.

Pirmas atliekų tvarkymo etapas      

 

Atliekos, kurių neįmanoma atskirti, 
perdirbti ar biologiškai suskaidyti suspaudžiamos šiukšlių kubais


                 
 
Mes taip pat pamatėme kaip pasinaudojus ES fondų parama Alytus išvalė ir sutvarkė Dailidės ežerus ir Baltųjų rožių parkus, kurie sovietiniais metais buvo paversti šiukšlių sąvartynais.  

Po vizito atliekų centre mūsų laukė skaniau kvepianti  Alita gėrimų gamykla, kurioje susipažinome su vidiniais  regiono  ekonomikos  funkcionavimo varikliais. Taip pat pamatėme fermentacijos, pilstymo į butelius ir importavimo  procesus.  Alitoje  daromas ir pilstomas platus alkoholinių gėrimų asortimentas  - nuo putojančio vyno iki naminės degtinės.  Gamykla taip pat importuoja brendį ir konjaką iš Prancūzijos.

  Alitos gidė aiškina brendžio ir konjako skirtumus

Ši kelionė mums suteikė unikalią  galimybę pamatyti kaip praktiškai įgyvendinama gamtos apsauga. Miesto valdžia ir ambasados atstovai viliasi dar kartą susitikti Alytuje pavasarį.***

Today, members of the Embassy’s Political and Economic Section write about a recent visit to Alytus

                                                      
Districts of Lithuania
                                         
   Alytus District
                    

Ambassador McCarthy’s Regional Outreach Program ensures U.S. diplomats serving in Lithuania get to know far more about Lithuania than just its capital city, Vilnius. Recently, we -- Political Officer Jillian Schmitt along with Political/Economic Section secretary Sam Schmitt and intern Indre Zebrauskaite -- traveled to Alytus to meet city officials, talk environmental policy and tour the regional waste management plant and the Alita brewing facilities.  


Mayor Vytautas Grigaravicius and Vice Mayor Tamulevicius Meet the Delegation

Mayor Vytautas Grigaravicius, Vice Mayor Tautvydas Tamulevicius, and Mayoral Advisor Vilija Ramanauskiene spoke with us about Alytus’ industrial history, its revitalized green spaces, and challenges, including environmental hazards left behind from Soviet occupation.  

We visited the Alytus Regional Waste Management Center (ARWMC), which is where the rubber meets the road with respect to sustainable solid waste processing.  ARWMC receives and processes solid waste from the city of 57,000 residents and six surrounding  districts, including Birstonas, Druskininkai and Varena.  These facilities are so advanced they biodegrade organic material to produce enough methane to power the entire operation. The city is also encouraging residents to sort their garbage at home, compost and recycle. 

                   
  
First Step in Processing Waste at the Plant

 Waste that cannot be separated, recycled,
or biodegraded is compressed by the
 Garbage “Cuber”

We also learned how Alytus - with the help of EU funding - was able to clean and restore the Dailide lakes and White Rose parks, which had been hazardous waste dumps during Soviet times.  

The day also included a sweeter-smelling visit to the Alita Brewing Company where we saw some of the inner workings of an economic engine for the region and learned about the company’s fermentation, importing and bottling processes. Alita brews and bottles a wide range of alcoholic drinks from sparkling wine to moonshine.  The company also imports brandy and cognac from France.  

Alita Tour Guide Explains the Difference between Brandy and Cognac

This trip provided a unique opportunity to observe environmental protection in practice. The Mayor’s Office and Embassy delegation hope for a follow-up visit in the spring.  Monday, October 19, 2015

Bibliotekėles atidarymas Raseiniuose - Little Free Library opens in Raseiniai

Šiandien mūsų kultūros atašė Sarah Talalay rašo apie kelionę į Raseinius.

Siekdamas pasidalinti su kitais savo meile knygoms ir bendruomeniškumo jausmu, Raseinių liberalus jaunimas neseniai džiaugsmingai atidengė pirmąją miesto Bibliotekėlę arba Mažąją nemokamą biblioteką („Little Free Library“) Dominikonų gatvėje esančiame parke. Idėja „Pasiimk vieną knygą ir palik kitą“ atsirado Viskonsino valstijoje JAV 2009 m., kai Todd Bol savo kieme pastatė ant kojelės miniatiūrinį nameliuką – mokyklėlę ir užpildė jį knygomis. Taip gimė socialinė iniciatyva. 

Šiandien pasaulyje yra daugiau nei 32000 Bibliotekėlių, ir keletas jų jau veikia Lietuvoje.

Prieš atidarydami Bibliotekėlę savo mieste, Raseinių liberalaus jaunimo atstovai pakvietė JAV ambasadą sudalyvauti atidarymo šventėje. Prašymas buvo perduotas man, kultūros atašė, ir man ši idėja pasirodė įdomi. Bibliotekėlei padovanojau dvi knygas – žymaus JAV virtuvės šefo Art Smith receptų knygą ir rašytojos – iliustratorės  Mairos Kalman knygą „Thomas Jefferson: Life, Liberty and the Pursuit of Everything" – tinkamą pasirinkimą šia proga, nes Prezidentas Jeffersonas itin mėgo knygas. Dienai baigiantis spėjau aplankyti ir anksčiau šiais metais Kaune atidarytą Bibliotekėlę, įkvėpusią Raseinių gyventojus.

Jūsų dėmesiui abiejų Bibliotekėlių nuotraukos. 


                                                                           ***


Today, our cultural attache Sarah Talalay writes about a trip to Raseiniai.

Seeking to share a love of books and a sense of community, the Raseiniai Liberalus Jaunimas (Raseiniai Liberal Youth) recently unveiled with fanfare, the town's first "Bibliotekele" or "Little Free Library" in a park off Domininku gatve. The "take a book, leave a book" concept was launched in Wisconsin in 2009 when Todd Bol built a model of a one-room school house, filled it with books and put in on a post in his front yard. A social enterprise was born.

Now, there are more than 32,000 Little Free Libraries across the globe, including several in Lithuania.

Before opening their Bibliotekele, the Raseiniai Liberal Youth sent an email to the Embassy asking if someone would attend the opening. It seemed like a good idea for the Cultural Attache. I donated two books - a cookbook by US celebrity chef Art Smith and writer-illustrator Maira Kalman's book, "Thomas Jefferson: Life, Liberty and the Pursuit of Everything," which seemed appropriate since President Jefferson loved books. Before the day was over, I took advantage of an opportunity to see the inspiration for Raseiniai's Bibliotekele - one that opened earlier this year in Kaunas.

Check out photos of both.

Raseiniuose - in Raseiniai


Kaune - in Kaunas


Friday, October 2, 2015

Grybų šventė Varėnoje - Mushroom Festival in Varena!

Šiandien mes atnaujiname Vilnius Diaries tinklaraštį pasidalindami naujojo ambasadorės pavaduotojo Howard Solomon įspūdžiais iš Grybų šventės Varėnoje. Sekite mus skaitydami ambasados darbuotojų, draugų ir lankytojų atsiliepimus.

Prabėgus vos kelioms savaitėms po mano atvykimo į Lietuvą, turėjau galimybę lankytis Varėnoje, kasmetinėje grybų šventėje. Tai buvo nuostabi galimybė pakeliauti už Vilniaus ribų ir daugiau sužinoti apie turtingą vietos bei Dzūkijos regiono kultūrą. Tokios kelionės į regionus tapo neatsiejama mūsų diplomatijos dalimi, leidžianti ne tik daugiau sužinoti apie šalį, kurioje laikinai gyvename ir dirbame, bet ir pagilinti bei sustiprinti ryšius tarp amerikiečių ir lietuvių. Ambados atstovai kasmet lankosi grybų šventėje ir tai visuomet jiems suteikia daug džiaugsmo.

Taip pat turėjau garbės susitikti su Varėnos miesto meru bei kitais savivaldybės atstovais. Buvau itin sužavėtas turtinga regiono kultūra ir kulinarijos paveldu. Vietos žmonės iki šių dienų yra išsaugoję nuostabias tradicijas, muziką ir liaudies menus. Be to, šventės metu pavyko užfiksuoti keletą įdomesnių kadrų. Keliaujant po pasaulį fotografija tapo mano aistra ir manau, kad čia atrasiu pakankamai medžiagos fotografavimui tiek gražiajame Vilniuje, tiek ir keliaujant po tokias vietas kaip Varėna. Žemiau įkėliau keletą nuotraukų, kurias pavyko padaryti festivalio metu.

***

Today, we re-launch our Vilnius Diaries blog with a post from our new Deputy Chief of Mission Howard Solomon about his trip to Grybu svente in Varena. Follow us for future postings from Embassy officials, friends and visitors. 

Recently, after only two weeks in Lithuania, I had the opportunity to travel to Varena to participate in the opening of its annual mushroom festival.  This was a fantastic opportunity to travel outside Vilnius and learn more about the rich local and regional culture of Dzukija.  Such travel to the regions has become an integral part of our diplomacy, allowing us to not only learn more about the country where we are posted, but deepen and strengthen ties between Americans and Lithuanians.  Representatives from our Embassy have traveled to the mushroom festival each year and enjoyed it greatly.

I was honored to have the opportunity to meet the mayor of Varena and a number of other local officials.  I was especially impressed with the rich culture and cuisine of the region, where locals have preserved wonderful traditions, music, and folk arts to the present day.  As I experienced the festival, I also was able to capture some of the sights on my camera.  Photography has become a passion of mine as I travel around the world, and it seems I will have plenty of subjects to photograph here in beautiful Vilnius and on trips such as the one to Varena.  Below are some of the pictures I captured at the festival.