Sunday, October 2, 2016

Embassy Celebrates 25th Anniversary in Vilnius

On this date (October 2) 25 years ago, George H. Bush was the President of the United States, Marky Mark and the Funky Bunch were sending out “Good Vibrations” across American airways, and Darryl N.  Johnson opened the U.S. Embassy in Vilnius.
The first U.S. Ambassador to Lithuania, Darryl N. Johnson, 1992

The United States has long enjoyed a close friendship with Lithuania, dating back to July 28, 1922, when the U.S. established diplomatic relations with Lithuania.  The opening of the Embassy in Vilnius in 1991 marks the beginning of an important chapter in that story.

Between 1922 and 1940, the U.S. Government maintained its diplomatic presence in Kaunas, Lithuania’s interwar capital.  In total, eleven U.S. consuls served at the American Legation in Kaunas until the USSR occupied and annexed Lithuania, as well as Estonia and Latvia.

America’s steadfast refusal to recognize the forced incorporation of Lithuania into the Soviet Union continued for 51 years.  During this period, the U.S. Government permitted Lithuanian representatives accredited by the last independent government to remain in the United States with diplomatic status. 

As Vice President Joe Biden told the peoples of the Baltics when he visited Riga in August 2016, “Even when your nation’s flags could not fly here in Riga, even when they could not fly in Vilnius, even they could not fly in Tallinn, they waved proudly in Washington, D.C. ” 

Vice President Joe Biden’s address
to the peoples of the Baltics in Riga, Latvia, August 2016
The U.S. Government was proud to recognize the restoration of Lithuania’s independence on September 2, 1991, in an announcement by President George H.W. Bush.

“The Baltic peoples of Estonia, Latvia, and Lithuania and their democratically elected governments have declared their independence and are moving now to control their own national territories and their own destinies,” said President Bush at a news conference in Kennebunkport, Maine. “The United States has always supported the independence of the Baltic States and is now prepared immediately to establish diplomatic relations with their governments. The United States is also prepared to do whatever it can to assist in the completion of the current process of making Baltic independence a factual reality.”

Four days later, on September 6, the United States and Lithuania resumed normal diplomatic relations when U.S. Deputy Assistant Secretary of State Curtis Kamman and the Lithuanian First Deputy Minister of Foreign Affairs, Valdemaras Katkus, signed a memorandum of understanding concerning diplomatic relations.

One month from the date of President Bush’s announcement, on October 2, the U.S. Embassy in Vilnius opened.  The ribbon-cutting was led by Vice-President Dan Quayle and Darryl Johnson, Chargé d'Affaires ad interim, who soon became the first U.S. Ambassador to Lithuania.

Vice-President Dan Quayle, Prime Minister Gediminas Vagnorius, and Chargé d'Affaires ad interim Darryl Johnson at the ribbon-cutting ceremony at U.S. Embassy Vilnius, February 1992.  Also pictured: Marilyn Quayle, Deputy Prime Minister Zigmas Vaišvila, Member of Parliament Romualdas Ozolas, and Member of Parliament Kazimieras Motieka

In the 25 years since, our shared democratic values and commitment to addressing today’s global challenges have strengthened our countries’ strategic relationship. Since 1992, the U.S. Embassy has worked diligently to deepen the connections and cultural ties between our two countries.  More than 1,000 Lithuanians have visited the United States on U.S. Government-funded exchanges and returned home to help strengthen a growing and developing Lithuania.  Many others have traveled on private exchanges, studied at U.S. universities, developed business relationships, or visited friends and family in the U.S.

Since re-establishing its independence, Lithuania has taken on increasingly prominent roles in transatlantic and global institutions to meet these challenges – roles that many would be unable to predict just 26 years ago. 

In total, six Secretaries of State have visited Lithuania and in 2002, President George W. Bush visited Vilnius.  “Anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America,'' President Bush told a crowd in front of City Hall. ''In the face of aggression, the brave people of Lithuania, Latvia and Estonia will never stand alone again.''

The U.S. Embassy in Vilnius has vigorously supported the U.S.- Lithuania relationship for the past 25 years, under the leadership of 13 different Ambassadors, and looks forward to continuing this support for many years to come.

Vice-President Dan Quayle arrives in Vilnius, Lithuania in February 1992

Thursday, May 26, 2016

Viešnagė Prienuose – A Visit to Prienai

Šiandien JAV ambasados informacinių technologijų skyriaus ir politikos/ekonomikos skyriaus darbuotojai aprašo savo kovo kelionę į Prienus. 

Prienai iš paukščio skrydžio
Prienai iš paukščio skrydžio

Neseniai informacinių technologijų specialistas Ken Neijstrom, Politikos ir ekonomikos skyriaus darbuotojas Sam Schmitt ir informacinių technologijų skyriaus darbuotojas Gytis Keras apsilankė Prienuose – nedideliame miestelyje, praėjusias metais išgyvenusį ypač spartų turizmo augimą. 15min.lt kovo mėnesį išspausdintame straipsnyje rašoma, kad Lietuvoje 2015 metais vietinių turistų srautai labiausiai išaugo Prienuose – palyginti su ankstesniais metais jie išaugo 108,4 proc.

Prienus į Ambasadorės lankymosi regionuose programą diplomatų delegacija nusprendė įtraukti siekiant aptarti technologijomis grindžiamą ekonomikos plėtrą. Atsižvelgiant į tai, su miesto pareigūnais buvo aptartos šios dienos aktualijos, naujos tokių technologijų kaip 3D spausdinimas panaudojimo galimybės,  mokymasis ir studijos internetu.
  
Kelionė iš Vilniaus į Prienus
Kelionė iš Vilniaus į Prienus
Ambasados delegacijos susitikimas su savivaldybės komanda
Ambasados delegacijos susitikimas su savivaldybės komanda

Diplomatai susitiko su Prienų meru Alvydu Vaicekausku ir mero padėjėja Agne Dargužiene, kuri palydėjo delegaciją į sklandytuvų gamyklą „Sportinė aviacija ir Ko“, esančią netoli vietinio aerodromo ir eksportuojančią savo gaminius į JAV. Įmonės direktorius Vytautas Mačiulis paaiškino gamybos procesą ir supažindino su sklandymo entuziastų kultūra. Diplomatai džiaugėsi buvę pakviesti į gegužę vyksiantį nacionalinį  ir vasarą vyksiantį Europos sklandymo čempionatą.


Apsilankymas sklandytuvų gamykloje „Sportinė Aviacija ir Ko“

Apsilankymas sklandytuvų gamykloje „Sportinė Aviacija ir Ko“
Apsilankymas sklandytuvų gamykloje „Sportinė Aviacija ir Ko“ 

Meras A. Vaicekauskas diplomatams sakė norintis, kad  šiais metais turistų srautai į jo miestą išaugtų dar 100%. Jis taip pat papasakojo apie miestelio dviračių taką, vietinę krepšinio komandą ir į naują poilsio kompleksą šalia esančiame mieste dedamas viltis. Diplomatų delegacija pasiūlė dar labiau išnaudoti tokias technologijas, kaip mokymasis internetu, siekiant, kad vietos gyventojai patobulintų savo techninius įgūdžius.
  


***


Today, members of the Embassy's Information Resource Management and Political/Economic Sections write about their recent visit to Prienai.  

Aerial Shot of Prienai
Aerial Shot of Prienai

Information Resource Management Specialist Ken Neijstrom, Political and Economic Section Assistant Sam Schmitt and IRM representative Gytis Keras recently visited Prienai, a small rural community that saw strong growth in tourism last year. According to an article in 15min.lt in March, tourism in Prienai in 2015 was up 108.4 percent from the previous year – marking it the largest growth rate in tourism in Lithuania last year.

As part of the Ambassador’s Regional Outreach Program, the delegation chose Prienai with an eye toward technology-based economic development. Accordingly, the delegation met with city officials to discuss current events, new applications of technology like 3D printing and online education.
  
Journey from Vilnius to Prienai
Journey from Vilnius to Prienai
Embassy Delegation Meets Municipal Team
Embassy Delegation Meets Municipal Team

Among the delegation’s stops was a meeting with Prienai Mayor Alvydas Vaicekauskas and his assistant Agnė Dargužienė, who accompanied the group to “Sportinė Aviacia ir Ko” a glider factory that exports to the United States, and is located near the local airfield. The company’s director Vytautas Maciulis explained the manufacturing process and described the culture of glider enthusiasts. The delegation was happy to be invited to May’s national glider championships and the European gliding championships later in the summer.

Tour of the Sportinė Aviacija ir Ko Glider Factory
Tour of the Sportinė Aviacija ir Ko Glider Factory
Tour of the Sportinė Aviacija ir Ko Glider Factory 

Mayor Vaicekauskas spoke about his desire to see tourism to his town increase by another 100 percent this year. He also discussed the city’s bike path, local basketball team and hopes for a new resort in a nearby town. The delegation proposed bringing more technology resources, such as online learning, to help boost residents’ technical skills. 
Friday, March 25, 2016

Viešnagė Ukmergėje - A Visit to Ukmerge

Šiandieną Politikos ir ekonomikos skyriaus diplomatai aprašo savo kovo 9 dienos kelionę į Ukmergę.


Ambasadorės McCarthy lankymosi regionuose programa užtikrina, jog Lietuvoje dirbantys Jungtinių Amerikos Valstijų diplomatai, turėtų galimybę pažinti ne vien Lietuvos sostinę Vilnių, tačiau ir kitas šalies vietoves.  Todėl mes, Politikos skyriaus JAV diplomatas Jonathan Herzog, Politikos/Ekonomikos skyriaus specialistė  Giedra Gureviciutė-Demereckienė ir praktikantas Jacob Keller, nuvykome į Ukmergę, kur susitikome su miesto valdžios atstovais ir moksleiviais, aplankėme vaikų globos namus ir vaikų dienos centrus.  Kadangi daug girdėjome apie mokslo ir investicijų programas, todėl norėjome daugiau sužinoti, kodėl šioje savivaldybėje studentų egzaminų rezultatai pranoksta šalies vidurkį.
Susitikę  su Ukmergės miesto meru Rolandu Janicku, bei jo komanda, kalbėjomės apie miesto istoriją, tiesiogines užsienio investicijas ir socialinius bei ekonominius iššūkius.  Vėliau aplankėme Siesikų vaikų globos namus bei Siesikų gimnaziją. Kartu su gimnazijos direktoriumi Vaidotu Kalinu kalbėjomės apie savivaldybės programą, kuria siekiama didesnius vaikų namus suskirstyti į mažesnius, siekiant užtikrinti geresnes mokslo sąlygas. 

Taip pat susitikome su gimnazijos moksleiviais, su kuriais aptarėme Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykius bei skirtumus. Daugelis moksleivių prisipažino su amerikiečiais bendravę pirmą kartą.  Po susitikimo likome sužavėti moksleivių anglų kalbos žiniomis. 

Grižę atgal į Ukmergę aplankėme vieną miesto vaikų  darželį.  Dienos pabaigoje miesto meras pakvietė mus skanių pietų į vieną seniausių Ukmergės restoranų.  Jų metu aptarėme turtingą regiono istoriją, pasak kurios, senovinis Ukmergės miestas pradėjo kurtis anksčiau nei dabartinė šalies sostinė Vilnius.


***

Today, members of the Embassy’s Political and Economic Section write about their March 9th visit to Ukmerge.

Ambassador McCarthy’s Regional Outreach Program ensures U.S. diplomats serving in Lithuania get to know far more about Lithuania than just its capital city, Vilnius. Recently, we -- Political Officer Jonathan Herzog, Political/Economic Specialist Giedra Gureviciute-Demereckiene, and intern Jacob Keller -- traveled to Ukmerge to meet city officials and students, and also to tour an orphanage and child day care center. We had heard a lot about the municipality’s education and investment programs, and went to discover more about the region and why its students performed above average on their testing. Mayor Rolandas Janickas and his team spoke with us about Ukmerge’s history, its foreign investments and social and economic issues. Next, we visited Siesiku Children’s Group Home and Siesiku School. We discussed with the school’s director, Vaidotas Kalinas, the municipality’s program to reorganize the region’s larger orphanages into smaller ones to provide for a better learning environment.  Afterwards, we met with high school students and discussed the relationship and differences between the United States and Lithuania. Many students told us this was the first time they’d met an American. We were very impressed by the students’ English skills. 

After returning to Ukmerge, we visited a local child day care center. Lastly, the Mayor hosted a delicious lunch at the oldest restaurant in Ukmerge during which we discussed the region’s interesting history, most notably, that Ukmerge emerged earlier than Vilnius as an ancient capital town. 


Thursday, January 28, 2016

Viešnagė Varėnoje - Visiting Varena

Varėna, LietuvaNeseniai Regioninio saugumo pareigūnas Bill Embry ir Politikos/Ekonomikos skyriaus darbuotojas Sam Schmitt lankėsi Varėnoje. Ši išvyka yra ambasadorės McCarthy inicijuotos Lankymosi regionuose programos dalis.  Programos tikslas – supažindinti JAV diplomatus su visa šalimi, ne tik jos sostinę Vilniumi, dalintis informacija apie Jungtines Valstijas su vietos bendruomenėmis, nagrinėti potencialaus bendradarbiavimo galimybes.

Mes norėjome pamatyti Varėną, mums žinomą kaip Grybų šventės vietą. Taigi, gruodžio mėnesį teko proga susitikti su Varėnos meru Algiu Kašėta ir jo vadovaujamos savivaldybės komanda.  Susitikimo metu kalbėjomės svarbia tema –  apie pasirengimą ir paslaugų teikimą kritinėse situacijose.    Taip pat su meru, mero pavaduotoju, policijos viršininku, sienos apsaugos pareigūnais diskutavome apie kontrabandos keliamas problemas, imigraciją, nusikaltimų tendencijas ir vietos ekonomiką.

Regioninio saugumo pareigūnas Bill Embry susitinka su Varėnos savivaldybės darbuotojais

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas  Andrius Kandratavičius pasiūlė apžiūrėti gaisrinę, kurioje keturi gaisrininkai ir keturios gaisrinės mašinos visuomet pasirengę kovai su ugnimi.

Regioninio saugumo pareigūnas Bill Embry  susitinka su Varėnos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovu  Andriumi Kandratavičiumi ir dalinasi savo gaisrininko-savanorio prisiminimais
Mes taip pat lankėmės Tautodailininkų mugėje, kurioje nusipirkome keletą dailės dirbinių. Tikimės, kad pavasarį vėl sugrįšime.  
Sam ir Bill Tautodailininkų mugėje


Sam už didžiulės raudonos gasrinės mašinos vairo

***
Varena, Lithuania

Recently, Regional Security Officer Bill Embry and Pol/Econ Assistant Sam Schmitt visited Varena, as part of Ambassador McCarthy’s Regional Outreach Program, aimed at ensuring U.S. diplomats get to know far more about Lithuania than just its capital city, Vilnius; share information about the United States in the regions; and explore areas for potential cooperation. 

We wanted to see Varena, the community famous for its fall-time Mushroom Festival. So, in December, we got a chance to meet Varena Mayor Algis Kaseta and his municipal team to talk about an important topic - emergency services and preparedness.  We also discussed smuggling issues, immigration, crime trends, and the local economy with the Mayor, Vice Mayor, Police Chief, Border Guard, and Captain of the local National Guard.


RSO Embry meets the Varena Municipal Team

Fire Chief Andrius Kandratavicius offered us a tour of the local fire house, where teams of four firefighters staff the facility, and four fire trucks are at the ready to be deployed. 


RSO Embry meets Varena Fire Chief Kandrataviciusand and reminisces about his days as a volunteer EMS working with the fire department
 
We also visited the annual Folk Art Fair, where we relished local artisans’ wares. We hope to return in the spring. 


Sam and Bill enjoying the Folk Arts Fair

Sam behind the wheel of the large red fire truck

Monday, January 4, 2016

Los Andželo gitarų kvartetas pakerėjo Vilnių - Los Angeles Guitar Quartet Enchants Audiences in Vilnius

Kultūros reikalų asistentės Jūratės Kirvaitienės pasakojimas apie vieną iš JAV kultūros programų, vykusių Lietuvoje, kurias remia JAV ambasada. 

Vilniaus klasikinės gitaros muzikos gerbėjai galėjo pasidžiaugti reta dovana – neseniai įvykusiu „Grammy“ apdovanojimo laureatų bei JAV instrumentinės muzikos žvaigždžių - Los Andželo gitarų kvarteto, koncertu.  Ansamblio pirmąsias gastroles Lietuvoje organizavo Baltijos gitarų kvartetas, Vilniuje susikūrusi jaunų gitaros talentų grupė, įkvėpimo kūrybai besisemianti iš atvykusių svečių. Amerikiečių virtuozų vizitą Vilniuje rėmė JAV ambasada.

Los Andželo gitarų kvarteto nariai William Kanengiser, Matthew Greif, John Dearman ir Scott Tennant klausosi jauno gitaristo iš Lietuvos - Tado Umbraso


Gruodžio 15 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje gausiai susirinkę klausytojai ovacijomis įvertino Amerikos gitarų muzikos virtuozus. Subtiliai bei įkvepiančiai charizmatiškųjų muzikantų pristatyta koncerto programa, atskleidė plačią žanrinę plejadą bei neįtikėtinai aukštą gitaros meistrų muzikinį lygį.  Magiško garso istorijos viena po kitos liejosi it tobulai išbaigti vaizdiniai dailininko drobėje: nuo šiuolaikinių renesanso epochos muzikos interpretacijų, meditacinio skambesio Tilmano Hoppstocko „Transcendentinės siuitos“ iki vitališkos ispaniškos pjesės, kurios aranžuotę parengė pasaulinis gitaros muzikos meistras Pepė Romero. Koncerto metu nuskambėjo ne tik nepriekaištingai sugroti kūriniai, bet ir puiki lietuvių kalba svečių lūpose.

Los Andželo gitarų kvartetas Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje Vilniuje
 (Nuotrauka: Delfi) 
Tą pačią dieną mažojoje Filharmonijos salėje kvarteto nariai susitiko su jaunais Lietuvos atlikėjais ir gitaros muzikos studentais, mokytojais bei žurnalistais, rašančiais muzikos temomis. Chris Ruebens,  Baltijos gitarų kvarteto narys, moderavo pokalbį su svečiais iš Amerikos, kurie noriai ir atvirai pasidalino savo didžiule patirtimi, įgyta per daugiau nei tris dešimtmečius įvairiose koncertinėse salėse, kaip Čikagos Orkestro salėje, Tokijo Opera City salėje, Londono Wigmore Hall salėje bei Niujorko Lincoln Center ir Carnegie Hall salėse.

Ansamblio kūrybinio kelio vingiai ne vienam susitikimo dalyviui pasirodė įkvepiantys bei užburiantys, kaip ir jų kuriama muzika.


(Iš kairės į dešinę: John Dearman, Chris Ruebens iš Baltijos gitarų kvarteto, William Kanengiser ir Matthew Greif)

***

Cultural Assistant Jurate Kirvaitiene explores one of the American cultural programs the U.S. Embassy recently supported with a small grant.

Recently, appreciative audiences in Vilnius enjoyed a rare musical gift – a chance to hear the exquisite sound of an American Grammy Award-winning, premier instrumental ensemble, the Los Angeles Guitar Quartet. The quartet made its first ever visit to Lithuania at the invitation and organization of the Baltic Guitar Quartet, an international group of guitar music talents, who drew inspiration from their American peers. The U.S. Embassy was happy to award a small grant to help bring the Los Angeles Guitar Quartet to Vilnius.


William Kanengiser, Matthew Greif, John Dearman and Scott Tennant of the Los Angeles Guitar Quartet listen to Lithuanian guitar students, Tadas Umbrasas, perform
On December 15, the great hall of the National Philharmonic attracted a full house of 500 patrons, who delighted in the performance by the American guitar virtuosi, popularly known as “LAGQ.” The program presented by the charismatic and distinctive musicians transported music lovers on a magical journey through a myriad of genres and concert masterworks. It was a tapestry of the sublime: from a modern interpretation of the music of the Renaissance to the other-worldly sound of contemporary “Transcendental Suite” by Tilman Hoppstock to a buoyant rendition of a Spanish play arranged by the grand master Pepe Romero. The American guitarists also won the hearts of the audience with a perfect Lithuanian address.

LA Guitar Quartet at National Philharmonic in Vilnius (Photo: Delfi) 
Earlier that day, the Quartet also shared its mastery with Lithuanian guitar students, music teachers and journalists at the Philharmonic’s small hall. Chris Ruebens, a member of the Baltic Guitar Quartet, interviewed the four American guests – who have performed together for more than three decades in venues from Chicago’s Orchestra Hall to Tokyo’s Opera City and London’s Wigmore Hall to New York’s Lincoln Center and Carnegie Hall.

The story of the group’s creative genesis proved to be as inspiring and enchanting as its music.

(L to R: John Dearman, Chris Ruebens of the Baltic Guitar Quartet, William Kanengiser and Matthew Greif)