Thursday, May 26, 2016

Viešnagė Prienuose – A Visit to Prienai

Šiandien JAV ambasados informacinių technologijų skyriaus ir politikos/ekonomikos skyriaus darbuotojai aprašo savo kovo kelionę į Prienus. 

Prienai iš paukščio skrydžio
Prienai iš paukščio skrydžio

Neseniai informacinių technologijų specialistas Ken Neijstrom, Politikos ir ekonomikos skyriaus darbuotojas Sam Schmitt ir informacinių technologijų skyriaus darbuotojas Gytis Keras apsilankė Prienuose – nedideliame miestelyje, praėjusias metais išgyvenusį ypač spartų turizmo augimą. 15min.lt kovo mėnesį išspausdintame straipsnyje rašoma, kad Lietuvoje 2015 metais vietinių turistų srautai labiausiai išaugo Prienuose – palyginti su ankstesniais metais jie išaugo 108,4 proc.

Prienus į Ambasadorės lankymosi regionuose programą diplomatų delegacija nusprendė įtraukti siekiant aptarti technologijomis grindžiamą ekonomikos plėtrą. Atsižvelgiant į tai, su miesto pareigūnais buvo aptartos šios dienos aktualijos, naujos tokių technologijų kaip 3D spausdinimas panaudojimo galimybės,  mokymasis ir studijos internetu.
  
Kelionė iš Vilniaus į Prienus
Kelionė iš Vilniaus į Prienus
Ambasados delegacijos susitikimas su savivaldybės komanda
Ambasados delegacijos susitikimas su savivaldybės komanda

Diplomatai susitiko su Prienų meru Alvydu Vaicekausku ir mero padėjėja Agne Dargužiene, kuri palydėjo delegaciją į sklandytuvų gamyklą „Sportinė aviacija ir Ko“, esančią netoli vietinio aerodromo ir eksportuojančią savo gaminius į JAV. Įmonės direktorius Vytautas Mačiulis paaiškino gamybos procesą ir supažindino su sklandymo entuziastų kultūra. Diplomatai džiaugėsi buvę pakviesti į gegužę vyksiantį nacionalinį  ir vasarą vyksiantį Europos sklandymo čempionatą.


Apsilankymas sklandytuvų gamykloje „Sportinė Aviacija ir Ko“

Apsilankymas sklandytuvų gamykloje „Sportinė Aviacija ir Ko“
Apsilankymas sklandytuvų gamykloje „Sportinė Aviacija ir Ko“ 

Meras A. Vaicekauskas diplomatams sakė norintis, kad  šiais metais turistų srautai į jo miestą išaugtų dar 100%. Jis taip pat papasakojo apie miestelio dviračių taką, vietinę krepšinio komandą ir į naują poilsio kompleksą šalia esančiame mieste dedamas viltis. Diplomatų delegacija pasiūlė dar labiau išnaudoti tokias technologijas, kaip mokymasis internetu, siekiant, kad vietos gyventojai patobulintų savo techninius įgūdžius.
  


***


Today, members of the Embassy's Information Resource Management and Political/Economic Sections write about their recent visit to Prienai.  

Aerial Shot of Prienai
Aerial Shot of Prienai

Information Resource Management Specialist Ken Neijstrom, Political and Economic Section Assistant Sam Schmitt and IRM representative Gytis Keras recently visited Prienai, a small rural community that saw strong growth in tourism last year. According to an article in 15min.lt in March, tourism in Prienai in 2015 was up 108.4 percent from the previous year – marking it the largest growth rate in tourism in Lithuania last year.

As part of the Ambassador’s Regional Outreach Program, the delegation chose Prienai with an eye toward technology-based economic development. Accordingly, the delegation met with city officials to discuss current events, new applications of technology like 3D printing and online education.
  
Journey from Vilnius to Prienai
Journey from Vilnius to Prienai
Embassy Delegation Meets Municipal Team
Embassy Delegation Meets Municipal Team

Among the delegation’s stops was a meeting with Prienai Mayor Alvydas Vaicekauskas and his assistant Agnė Dargužienė, who accompanied the group to “Sportinė Aviacia ir Ko” a glider factory that exports to the United States, and is located near the local airfield. The company’s director Vytautas Maciulis explained the manufacturing process and described the culture of glider enthusiasts. The delegation was happy to be invited to May’s national glider championships and the European gliding championships later in the summer.

Tour of the Sportinė Aviacija ir Ko Glider Factory
Tour of the Sportinė Aviacija ir Ko Glider Factory
Tour of the Sportinė Aviacija ir Ko Glider Factory 

Mayor Vaicekauskas spoke about his desire to see tourism to his town increase by another 100 percent this year. He also discussed the city’s bike path, local basketball team and hopes for a new resort in a nearby town. The delegation proposed bringing more technology resources, such as online learning, to help boost residents’ technical skills. 
Friday, March 25, 2016

Viešnagė Ukmergėje - A Visit to Ukmerge

Šiandieną Politikos ir ekonomikos skyriaus diplomatai aprašo savo kovo 9 dienos kelionę į Ukmergę.


Ambasadorės McCarthy lankymosi regionuose programa užtikrina, jog Lietuvoje dirbantys Jungtinių Amerikos Valstijų diplomatai, turėtų galimybę pažinti ne vien Lietuvos sostinę Vilnių, tačiau ir kitas šalies vietoves.  Todėl mes, Politikos skyriaus JAV diplomatas Jonathan Herzog, Politikos/Ekonomikos skyriaus specialistė  Giedra Gureviciutė-Demereckienė ir praktikantas Jacob Keller, nuvykome į Ukmergę, kur susitikome su miesto valdžios atstovais ir moksleiviais, aplankėme vaikų globos namus ir vaikų dienos centrus.  Kadangi daug girdėjome apie mokslo ir investicijų programas, todėl norėjome daugiau sužinoti, kodėl šioje savivaldybėje studentų egzaminų rezultatai pranoksta šalies vidurkį.
Susitikę  su Ukmergės miesto meru Rolandu Janicku, bei jo komanda, kalbėjomės apie miesto istoriją, tiesiogines užsienio investicijas ir socialinius bei ekonominius iššūkius.  Vėliau aplankėme Siesikų vaikų globos namus bei Siesikų gimnaziją. Kartu su gimnazijos direktoriumi Vaidotu Kalinu kalbėjomės apie savivaldybės programą, kuria siekiama didesnius vaikų namus suskirstyti į mažesnius, siekiant užtikrinti geresnes mokslo sąlygas. 

Taip pat susitikome su gimnazijos moksleiviais, su kuriais aptarėme Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykius bei skirtumus. Daugelis moksleivių prisipažino su amerikiečiais bendravę pirmą kartą.  Po susitikimo likome sužavėti moksleivių anglų kalbos žiniomis. 

Grižę atgal į Ukmergę aplankėme vieną miesto vaikų  darželį.  Dienos pabaigoje miesto meras pakvietė mus skanių pietų į vieną seniausių Ukmergės restoranų.  Jų metu aptarėme turtingą regiono istoriją, pasak kurios, senovinis Ukmergės miestas pradėjo kurtis anksčiau nei dabartinė šalies sostinė Vilnius.


***

Today, members of the Embassy’s Political and Economic Section write about their March 9th visit to Ukmerge.

Ambassador McCarthy’s Regional Outreach Program ensures U.S. diplomats serving in Lithuania get to know far more about Lithuania than just its capital city, Vilnius. Recently, we -- Political Officer Jonathan Herzog, Political/Economic Specialist Giedra Gureviciute-Demereckiene, and intern Jacob Keller -- traveled to Ukmerge to meet city officials and students, and also to tour an orphanage and child day care center. We had heard a lot about the municipality’s education and investment programs, and went to discover more about the region and why its students performed above average on their testing. Mayor Rolandas Janickas and his team spoke with us about Ukmerge’s history, its foreign investments and social and economic issues. Next, we visited Siesiku Children’s Group Home and Siesiku School. We discussed with the school’s director, Vaidotas Kalinas, the municipality’s program to reorganize the region’s larger orphanages into smaller ones to provide for a better learning environment.  Afterwards, we met with high school students and discussed the relationship and differences between the United States and Lithuania. Many students told us this was the first time they’d met an American. We were very impressed by the students’ English skills. 

After returning to Ukmerge, we visited a local child day care center. Lastly, the Mayor hosted a delicious lunch at the oldest restaurant in Ukmerge during which we discussed the region’s interesting history, most notably, that Ukmerge emerged earlier than Vilnius as an ancient capital town. 


Thursday, January 28, 2016

Viešnagė Varėnoje - Visiting Varena

Varėna, LietuvaNeseniai Regioninio saugumo pareigūnas Bill Embry ir Politikos/Ekonomikos skyriaus darbuotojas Sam Schmitt lankėsi Varėnoje. Ši išvyka yra ambasadorės McCarthy inicijuotos Lankymosi regionuose programos dalis.  Programos tikslas – supažindinti JAV diplomatus su visa šalimi, ne tik jos sostinę Vilniumi, dalintis informacija apie Jungtines Valstijas su vietos bendruomenėmis, nagrinėti potencialaus bendradarbiavimo galimybes.

Mes norėjome pamatyti Varėną, mums žinomą kaip Grybų šventės vietą. Taigi, gruodžio mėnesį teko proga susitikti su Varėnos meru Algiu Kašėta ir jo vadovaujamos savivaldybės komanda.  Susitikimo metu kalbėjomės svarbia tema –  apie pasirengimą ir paslaugų teikimą kritinėse situacijose.    Taip pat su meru, mero pavaduotoju, policijos viršininku, sienos apsaugos pareigūnais diskutavome apie kontrabandos keliamas problemas, imigraciją, nusikaltimų tendencijas ir vietos ekonomiką.

Regioninio saugumo pareigūnas Bill Embry susitinka su Varėnos savivaldybės darbuotojais

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas  Andrius Kandratavičius pasiūlė apžiūrėti gaisrinę, kurioje keturi gaisrininkai ir keturios gaisrinės mašinos visuomet pasirengę kovai su ugnimi.

Regioninio saugumo pareigūnas Bill Embry  susitinka su Varėnos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovu  Andriumi Kandratavičiumi ir dalinasi savo gaisrininko-savanorio prisiminimais
Mes taip pat lankėmės Tautodailininkų mugėje, kurioje nusipirkome keletą dailės dirbinių. Tikimės, kad pavasarį vėl sugrįšime.  
Sam ir Bill Tautodailininkų mugėje


Sam už didžiulės raudonos gasrinės mašinos vairo

***
Varena, Lithuania

Recently, Regional Security Officer Bill Embry and Pol/Econ Assistant Sam Schmitt visited Varena, as part of Ambassador McCarthy’s Regional Outreach Program, aimed at ensuring U.S. diplomats get to know far more about Lithuania than just its capital city, Vilnius; share information about the United States in the regions; and explore areas for potential cooperation. 

We wanted to see Varena, the community famous for its fall-time Mushroom Festival. So, in December, we got a chance to meet Varena Mayor Algis Kaseta and his municipal team to talk about an important topic - emergency services and preparedness.  We also discussed smuggling issues, immigration, crime trends, and the local economy with the Mayor, Vice Mayor, Police Chief, Border Guard, and Captain of the local National Guard.


RSO Embry meets the Varena Municipal Team

Fire Chief Andrius Kandratavicius offered us a tour of the local fire house, where teams of four firefighters staff the facility, and four fire trucks are at the ready to be deployed. 


RSO Embry meets Varena Fire Chief Kandrataviciusand and reminisces about his days as a volunteer EMS working with the fire department
 
We also visited the annual Folk Art Fair, where we relished local artisans’ wares. We hope to return in the spring. 


Sam and Bill enjoying the Folk Arts Fair

Sam behind the wheel of the large red fire truck

Monday, January 4, 2016

Los Andželo gitarų kvartetas pakerėjo Vilnių - Los Angeles Guitar Quartet Enchants Audiences in Vilnius

Kultūros reikalų asistentės Jūratės Kirvaitienės pasakojimas apie vieną iš JAV kultūros programų, vykusių Lietuvoje, kurias remia JAV ambasada. 

Vilniaus klasikinės gitaros muzikos gerbėjai galėjo pasidžiaugti reta dovana – neseniai įvykusiu „Grammy“ apdovanojimo laureatų bei JAV instrumentinės muzikos žvaigždžių - Los Andželo gitarų kvarteto, koncertu.  Ansamblio pirmąsias gastroles Lietuvoje organizavo Baltijos gitarų kvartetas, Vilniuje susikūrusi jaunų gitaros talentų grupė, įkvėpimo kūrybai besisemianti iš atvykusių svečių. Amerikiečių virtuozų vizitą Vilniuje rėmė JAV ambasada.

Los Andželo gitarų kvarteto nariai William Kanengiser, Matthew Greif, John Dearman ir Scott Tennant klausosi jauno gitaristo iš Lietuvos - Tado Umbraso


Gruodžio 15 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje gausiai susirinkę klausytojai ovacijomis įvertino Amerikos gitarų muzikos virtuozus. Subtiliai bei įkvepiančiai charizmatiškųjų muzikantų pristatyta koncerto programa, atskleidė plačią žanrinę plejadą bei neįtikėtinai aukštą gitaros meistrų muzikinį lygį.  Magiško garso istorijos viena po kitos liejosi it tobulai išbaigti vaizdiniai dailininko drobėje: nuo šiuolaikinių renesanso epochos muzikos interpretacijų, meditacinio skambesio Tilmano Hoppstocko „Transcendentinės siuitos“ iki vitališkos ispaniškos pjesės, kurios aranžuotę parengė pasaulinis gitaros muzikos meistras Pepė Romero. Koncerto metu nuskambėjo ne tik nepriekaištingai sugroti kūriniai, bet ir puiki lietuvių kalba svečių lūpose.

Los Andželo gitarų kvartetas Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje Vilniuje
 (Nuotrauka: Delfi) 
Tą pačią dieną mažojoje Filharmonijos salėje kvarteto nariai susitiko su jaunais Lietuvos atlikėjais ir gitaros muzikos studentais, mokytojais bei žurnalistais, rašančiais muzikos temomis. Chris Ruebens,  Baltijos gitarų kvarteto narys, moderavo pokalbį su svečiais iš Amerikos, kurie noriai ir atvirai pasidalino savo didžiule patirtimi, įgyta per daugiau nei tris dešimtmečius įvairiose koncertinėse salėse, kaip Čikagos Orkestro salėje, Tokijo Opera City salėje, Londono Wigmore Hall salėje bei Niujorko Lincoln Center ir Carnegie Hall salėse.

Ansamblio kūrybinio kelio vingiai ne vienam susitikimo dalyviui pasirodė įkvepiantys bei užburiantys, kaip ir jų kuriama muzika.


(Iš kairės į dešinę: John Dearman, Chris Ruebens iš Baltijos gitarų kvarteto, William Kanengiser ir Matthew Greif)

***

Cultural Assistant Jurate Kirvaitiene explores one of the American cultural programs the U.S. Embassy recently supported with a small grant.

Recently, appreciative audiences in Vilnius enjoyed a rare musical gift – a chance to hear the exquisite sound of an American Grammy Award-winning, premier instrumental ensemble, the Los Angeles Guitar Quartet. The quartet made its first ever visit to Lithuania at the invitation and organization of the Baltic Guitar Quartet, an international group of guitar music talents, who drew inspiration from their American peers. The U.S. Embassy was happy to award a small grant to help bring the Los Angeles Guitar Quartet to Vilnius.


William Kanengiser, Matthew Greif, John Dearman and Scott Tennant of the Los Angeles Guitar Quartet listen to Lithuanian guitar students, Tadas Umbrasas, perform
On December 15, the great hall of the National Philharmonic attracted a full house of 500 patrons, who delighted in the performance by the American guitar virtuosi, popularly known as “LAGQ.” The program presented by the charismatic and distinctive musicians transported music lovers on a magical journey through a myriad of genres and concert masterworks. It was a tapestry of the sublime: from a modern interpretation of the music of the Renaissance to the other-worldly sound of contemporary “Transcendental Suite” by Tilman Hoppstock to a buoyant rendition of a Spanish play arranged by the grand master Pepe Romero. The American guitarists also won the hearts of the audience with a perfect Lithuanian address.

LA Guitar Quartet at National Philharmonic in Vilnius (Photo: Delfi) 
Earlier that day, the Quartet also shared its mastery with Lithuanian guitar students, music teachers and journalists at the Philharmonic’s small hall. Chris Ruebens, a member of the Baltic Guitar Quartet, interviewed the four American guests – who have performed together for more than three decades in venues from Chicago’s Orchestra Hall to Tokyo’s Opera City and London’s Wigmore Hall to New York’s Lincoln Center and Carnegie Hall.

The story of the group’s creative genesis proved to be as inspiring and enchanting as its music.

(L to R: John Dearman, Chris Ruebens of the Baltic Guitar Quartet, William Kanengiser and Matthew Greif)

Thursday, December 17, 2015

Apsilankymas Alytuje: nuo kietųjų atliekų iki vyno - A Visit to Alytus: From solid waste to sparkling wine

Šiandien ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus darbuotojai dalinasi savo įspūdžiais apie išvyką į Alytų    Alytaus rajonas
Lietuvos rajonai 
                 
Ambasadorės McCarthy inicijuota išvykų į rajonus programa leidžia JAV diplomatams,  dirbantiems Lietuvoje  susipažinti ne tik su Vilniumi, bet ir su kitomis Lietuvos vietovėmis.  Neseniai mes – politikos skyriaus diplomatė Jillian Schmitt kartu su to paties skyriaus darbuotoju Sam Schmitt ir stažuotoja  Indre Žebrauskaite lankėmės Alytuje, kur susitikome su miesto vadovais, aptarėme gamtosaugos klausimus, aplankėmė rajono atliekų tvarkymo ir Alita gėrimų gamyklas.

Meras Vytautas Grigaravičius ir Vicemeras Tamulevičius susitinka  su delegacija
Meras Vytautas Grigaravičius, Vicemeras Tautvydas Tamulevičius ir mero patarėja Vilija Ramanauskienė papasakojo mums apie Alytaus pramonės istoriją, atgaivintas  žaliąsias miesto zonas ir iššūkius, su kuriais susiduria miestas tvarkydamas nuo Sovietų užsilikusias pavojingas
aplinkai atliekas. 

Mes aplankėme Alytaus rajono atliekų tvarkymo centrą, kuris perdirba kietąsias atliekas laikantis ekologinės pusiausvyros.  Į šį centrą kietosios atliekos atkeliauja iš miesto, turinčio 57,000 gyventojų ir iš šešių aplinkinių rajonų, įskaitant Birštoną, Druskininkus ir Varėną. Modernūs įrenginiai biologiškai skaido organines medžiagas  pagamindami  pakankamai metano, kurio energijos užtenka visam procesui. Miestas taip pat skatina gyventojus rūšiuoti atliekas namuose, jas kompostuoti  ir perdirbti.

Pirmas atliekų tvarkymo etapas      

 

Atliekos, kurių neįmanoma atskirti, 
perdirbti ar biologiškai suskaidyti suspaudžiamos šiukšlių kubais


                 
 
Mes taip pat pamatėme kaip pasinaudojus ES fondų parama Alytus išvalė ir sutvarkė Dailidės ežerus ir Baltųjų rožių parkus, kurie sovietiniais metais buvo paversti šiukšlių sąvartynais.  

Po vizito atliekų centre mūsų laukė skaniau kvepianti  Alita gėrimų gamykla, kurioje susipažinome su vidiniais  regiono  ekonomikos  funkcionavimo varikliais. Taip pat pamatėme fermentacijos, pilstymo į butelius ir importavimo  procesus.  Alitoje  daromas ir pilstomas platus alkoholinių gėrimų asortimentas  - nuo putojančio vyno iki naminės degtinės.  Gamykla taip pat importuoja brendį ir konjaką iš Prancūzijos.

  Alitos gidė aiškina brendžio ir konjako skirtumus

Ši kelionė mums suteikė unikalią  galimybę pamatyti kaip praktiškai įgyvendinama gamtos apsauga. Miesto valdžia ir ambasados atstovai viliasi dar kartą susitikti Alytuje pavasarį.***

Today, members of the Embassy’s Political and Economic Section write about a recent visit to Alytus

                                                      
Districts of Lithuania
                                         
   Alytus District
                    

Ambassador McCarthy’s Regional Outreach Program ensures U.S. diplomats serving in Lithuania get to know far more about Lithuania than just its capital city, Vilnius. Recently, we -- Political Officer Jillian Schmitt along with Political/Economic Section secretary Sam Schmitt and intern Indre Zebrauskaite -- traveled to Alytus to meet city officials, talk environmental policy and tour the regional waste management plant and the Alita brewing facilities.  


Mayor Vytautas Grigaravicius and Vice Mayor Tamulevicius Meet the Delegation

Mayor Vytautas Grigaravicius, Vice Mayor Tautvydas Tamulevicius, and Mayoral Advisor Vilija Ramanauskiene spoke with us about Alytus’ industrial history, its revitalized green spaces, and challenges, including environmental hazards left behind from Soviet occupation.  

We visited the Alytus Regional Waste Management Center (ARWMC), which is where the rubber meets the road with respect to sustainable solid waste processing.  ARWMC receives and processes solid waste from the city of 57,000 residents and six surrounding  districts, including Birstonas, Druskininkai and Varena.  These facilities are so advanced they biodegrade organic material to produce enough methane to power the entire operation. The city is also encouraging residents to sort their garbage at home, compost and recycle. 

                   
  
First Step in Processing Waste at the Plant

 Waste that cannot be separated, recycled,
or biodegraded is compressed by the
 Garbage “Cuber”

We also learned how Alytus - with the help of EU funding - was able to clean and restore the Dailide lakes and White Rose parks, which had been hazardous waste dumps during Soviet times.  

The day also included a sweeter-smelling visit to the Alita Brewing Company where we saw some of the inner workings of an economic engine for the region and learned about the company’s fermentation, importing and bottling processes. Alita brews and bottles a wide range of alcoholic drinks from sparkling wine to moonshine.  The company also imports brandy and cognac from France.  

Alita Tour Guide Explains the Difference between Brandy and Cognac

This trip provided a unique opportunity to observe environmental protection in practice. The Mayor’s Office and Embassy delegation hope for a follow-up visit in the spring.  Monday, October 19, 2015

Bibliotekėles atidarymas Raseiniuose - Little Free Library opens in Raseiniai

Šiandien mūsų kultūros atašė Sarah Talalay rašo apie kelionę į Raseinius.

Siekdamas pasidalinti su kitais savo meile knygoms ir bendruomeniškumo jausmu, Raseinių liberalus jaunimas neseniai džiaugsmingai atidengė pirmąją miesto Bibliotekėlę arba Mažąją nemokamą biblioteką („Little Free Library“) Dominikonų gatvėje esančiame parke. Idėja „Pasiimk vieną knygą ir palik kitą“ atsirado Viskonsino valstijoje JAV 2009 m., kai Todd Bol savo kieme pastatė ant kojelės miniatiūrinį nameliuką – mokyklėlę ir užpildė jį knygomis. Taip gimė socialinė iniciatyva. 

Šiandien pasaulyje yra daugiau nei 32000 Bibliotekėlių, ir keletas jų jau veikia Lietuvoje.

Prieš atidarydami Bibliotekėlę savo mieste, Raseinių liberalaus jaunimo atstovai pakvietė JAV ambasadą sudalyvauti atidarymo šventėje. Prašymas buvo perduotas man, kultūros atašė, ir man ši idėja pasirodė įdomi. Bibliotekėlei padovanojau dvi knygas – žymaus JAV virtuvės šefo Art Smith receptų knygą ir rašytojos – iliustratorės  Mairos Kalman knygą „Thomas Jefferson: Life, Liberty and the Pursuit of Everything" – tinkamą pasirinkimą šia proga, nes Prezidentas Jeffersonas itin mėgo knygas. Dienai baigiantis spėjau aplankyti ir anksčiau šiais metais Kaune atidarytą Bibliotekėlę, įkvėpusią Raseinių gyventojus.

Jūsų dėmesiui abiejų Bibliotekėlių nuotraukos. 


                                                                           ***


Today, our cultural attache Sarah Talalay writes about a trip to Raseiniai.

Seeking to share a love of books and a sense of community, the Raseiniai Liberalus Jaunimas (Raseiniai Liberal Youth) recently unveiled with fanfare, the town's first "Bibliotekele" or "Little Free Library" in a park off Domininku gatve. The "take a book, leave a book" concept was launched in Wisconsin in 2009 when Todd Bol built a model of a one-room school house, filled it with books and put in on a post in his front yard. A social enterprise was born.

Now, there are more than 32,000 Little Free Libraries across the globe, including several in Lithuania.

Before opening their Bibliotekele, the Raseiniai Liberal Youth sent an email to the Embassy asking if someone would attend the opening. It seemed like a good idea for the Cultural Attache. I donated two books - a cookbook by US celebrity chef Art Smith and writer-illustrator Maira Kalman's book, "Thomas Jefferson: Life, Liberty and the Pursuit of Everything," which seemed appropriate since President Jefferson loved books. Before the day was over, I took advantage of an opportunity to see the inspiration for Raseiniai's Bibliotekele - one that opened earlier this year in Kaunas.

Check out photos of both.

Raseiniuose - in Raseiniai


Kaune - in Kaunas