Friday, March 25, 2016

Viešnagė Ukmergėje - A Visit to Ukmerge

Šiandieną Politikos ir ekonomikos skyriaus diplomatai aprašo savo kovo 9 dienos kelionę į Ukmergę.


Ambasadorės McCarthy lankymosi regionuose programa užtikrina, jog Lietuvoje dirbantys Jungtinių Amerikos Valstijų diplomatai, turėtų galimybę pažinti ne vien Lietuvos sostinę Vilnių, tačiau ir kitas šalies vietoves.  Todėl mes, Politikos skyriaus JAV diplomatas Jonathan Herzog, Politikos/Ekonomikos skyriaus specialistė  Giedra Gureviciutė-Demereckienė ir praktikantas Jacob Keller, nuvykome į Ukmergę, kur susitikome su miesto valdžios atstovais ir moksleiviais, aplankėme vaikų globos namus ir vaikų dienos centrus.  Kadangi daug girdėjome apie mokslo ir investicijų programas, todėl norėjome daugiau sužinoti, kodėl šioje savivaldybėje studentų egzaminų rezultatai pranoksta šalies vidurkį.
Susitikę  su Ukmergės miesto meru Rolandu Janicku, bei jo komanda, kalbėjomės apie miesto istoriją, tiesiogines užsienio investicijas ir socialinius bei ekonominius iššūkius.  Vėliau aplankėme Siesikų vaikų globos namus bei Siesikų gimnaziją. Kartu su gimnazijos direktoriumi Vaidotu Kalinu kalbėjomės apie savivaldybės programą, kuria siekiama didesnius vaikų namus suskirstyti į mažesnius, siekiant užtikrinti geresnes mokslo sąlygas. 

Taip pat susitikome su gimnazijos moksleiviais, su kuriais aptarėme Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykius bei skirtumus. Daugelis moksleivių prisipažino su amerikiečiais bendravę pirmą kartą.  Po susitikimo likome sužavėti moksleivių anglų kalbos žiniomis. 

Grižę atgal į Ukmergę aplankėme vieną miesto vaikų  darželį.  Dienos pabaigoje miesto meras pakvietė mus skanių pietų į vieną seniausių Ukmergės restoranų.  Jų metu aptarėme turtingą regiono istoriją, pasak kurios, senovinis Ukmergės miestas pradėjo kurtis anksčiau nei dabartinė šalies sostinė Vilnius.


***

Today, members of the Embassy’s Political and Economic Section write about their March 9th visit to Ukmerge.

Ambassador McCarthy’s Regional Outreach Program ensures U.S. diplomats serving in Lithuania get to know far more about Lithuania than just its capital city, Vilnius. Recently, we -- Political Officer Jonathan Herzog, Political/Economic Specialist Giedra Gureviciute-Demereckiene, and intern Jacob Keller -- traveled to Ukmerge to meet city officials and students, and also to tour an orphanage and child day care center. We had heard a lot about the municipality’s education and investment programs, and went to discover more about the region and why its students performed above average on their testing. Mayor Rolandas Janickas and his team spoke with us about Ukmerge’s history, its foreign investments and social and economic issues. Next, we visited Siesiku Children’s Group Home and Siesiku School. We discussed with the school’s director, Vaidotas Kalinas, the municipality’s program to reorganize the region’s larger orphanages into smaller ones to provide for a better learning environment.  Afterwards, we met with high school students and discussed the relationship and differences between the United States and Lithuania. Many students told us this was the first time they’d met an American. We were very impressed by the students’ English skills. 

After returning to Ukmerge, we visited a local child day care center. Lastly, the Mayor hosted a delicious lunch at the oldest restaurant in Ukmerge during which we discussed the region’s interesting history, most notably, that Ukmerge emerged earlier than Vilnius as an ancient capital town.